MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE - Kontakt

MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów


REJESTRACJA
(14) 688 05 50
(14) 688 05 51

PRYWATNI UBEZPIECZYCIELE
(14) 688 05 85

SEKRETARIAT
tel.: (14) 688 05 11
fax: (14) 688 05 11
e-mail: mcm@mcm.net.pl
web: www.mcm.net.pl

REGON: 851664020
NIP: 993-06-51-966

KRS: 0000451215
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 12 190 000 zł (w całości opłacony)

Poradnie specjalistyczne → kontakt telefoniczny

Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna(14) 688 05 03
Dermatologiczna(14) 688 05 65
Diabetologiczna(14) 688 05 32
Dietetyk(14) 688 05 43
Medycyna sportowa(14) 688 05 51
Położniczo-Ginekologiczna(14) 688 05 10
Psychologiczna(14) 688 05 41
Pulmonologiczna(14) 688 05 06
Rehabilitacyjna(14) 688 05 04

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy → kontakt telefoniczny

Dyżurka lekarska(14) 688 05 22
Dyżurka pielęgniarska(14) 688 05 24
Kierownik(14) 688 05 21
Koordynator pielęgniarek(14) 688 05 23

Administracja → kontakt telefoniczny

Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych(14) 688 05 18
Główna księgowa(14) 688 05 15
Kadry(14) 688 05 16
Księgowość(14) 688 05 19
Sekretariat
Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Inwestycyjnych
(14) 688 05 11
Zaopatrzenie(14) 688 05 17


Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010-2015 www.mcm.net.pl